ภาควิชาธรณีวิทยา
ความรู้คู่คุณธรรม เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน
หน้าแรก
เรื่องเด่น
ข่าว

// new update
             
Geochemical Application for Environmental Monitoring and Metal Mining Management
ผู้แต่ง : Chakkaphan Sutthirat
หนังสือใหม่ ผลงานอาจารย์ภาควิชา

Gas Hydrate: The future energy ?
เอกสารการบรรยาย โดย Supaporn Pisutha-Arnond

คณาจารย์จุฬาค้นพบตะกอนสึนามิโบราณในประเทศไทย
>> รายละเอียด..
หนังสือ/ตำราเรียนของภาควิชาธรณีวิทยา มีเอกสารคำสอนและเอกสารปฏิบัติการเพื่อจำหน่วย จำนวน 4เล่ม
>>Link..

อาจารย์ธรณีวิทยา
ได้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ของ สกว - สกอ ประจำปี 2552
>> รายละเอียด ...

พบฟอสซิลเต่าโบราณของโลก อายุ150ล้านปีที่ภูพานมุกดาหาร
>> รายละเอียด ..
  ทั้งหมด
ข่าววิชาการ

สัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์และวิทยานิพนธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา
>>ตารางเวลาสัมมนา บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2552 (เพิ่มเติม) (7/01/53) news
>>ตารางเวลาสัมมนา ปริญญาศึกษา (ป.ตรี) ภาคปลาย 2552 (7/01/53) news
>>

แบบการคิดภาระงานสำหรับอาจารย์ >>Download..
Special seminar, Friday 13 November 2009: 13:00 - 16:00 P.M.
>>
Read..
a
เจ้าหน้าที่ภาควิชาธรณีวิทยาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ประเทศไต้หวัน >> Read ..
plan แผนการศึกษาของนิสิตภาควิชาธรณีวิทยาระดับชั้นปริญญาตรี, โท, และ เอก
>>รายละเอียด
  ทั้งหมด
กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 (18 มิ.ย. 2552)
ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> Link...
Great International Conference on Geoscience Resources anf Environments
(GREAT 2008) November 24-26, 2008 >> Link..
วันเกิดภาควิชา .....
วันที่ 17 ก.ค. 52 นอกจากจะเป็นงานเลี้ยงทำบุญภาควิชาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญสำหรับครอบครัว "ถิรมงคล" เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของ รศ.ดร.ณรงค์ ถิรมงคล ด้วย >> Link ...
สัมมนา เพื่อจัดทำรายงานประจำปี และ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (14-16 พ.ค. 2552)

>> Link ..
พิธีรดน้ำ ... เทศกาลวันสงกราน ( 9 เม.ย. 2552)
ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>>Link..
  ทั้งหมด
ความรู้

คลื่นสึนามิ (tsunami)
แร่และหิน (Minerals and Rocks)
ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)

"โมโฮ" (Moho)

ศัพท์ธรณีิวิทยา (Geological Dictionary)
>>คำศัพท์ A-E.. , >>คำศัพท์ F-L..
>>คำศัพท์ M-R.., >>คำศัพท์ S-Z..
  ทั้งหมด


elearning


espcu
eatgru
cooperation

วารสาร ฺBEST 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
บัิณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิทยาบริการ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
เครือข่าวธรณีวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานรัฐบาล
กรมทรัพยากรธรณ
กรมชลประทาน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยงานอิสระ
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศ
เพื่อประเทศไทย
สถาาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งประเทศไทย
สมาคมธรณีวิทยา
แห่งประเทศไทย
ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ
 
หน่วยงานเอกชน
ปตท.สผ.
Chevron
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์
20.12.2010
ปรับปรุงครั้งล่าสุด
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพ
10330  โทร 0-2218-5442

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย