.
ชื่อโครงงาน
ชื่อนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กรรมการตรวจให้คะแนน

1

 

Salt water intrusion in Hat Yai basin, Changwat Songkhla

 

น.ส. กุลนันทน์ สุริโย

 

ผศ. มนตรี ชูวงษ์

 

-

 

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง

อ.มาละตี ทัยคุปต์

2

 

Preliminary investigation of environmental geology at Ban Pha Pok, Amphoe Suan Phung, Changwat Ratchaburi.

 

น.ส. กุลวธู ฤทธิเดช

 

ผศ.ดร. สมบัติ อยู่เมือง

 

ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์

 

อ.มาละตี ทัยคุปต์

 

3

 

Petrochemistry of volcanic rocks at Khao Tham Suan area,Chulalongkorn University land development project, Amphoe Kaeng Khoi, Changwat Saraburi.

น.ส.เจนศริน วิวัฒน์ภิญโญ

 

อ.ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

 

ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์

 

4

 

Seismic hazard assessment in northern and western Thailand.

 

นายชัยวัฒน์ เจริญพงษ์

 

รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ

 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

 

อ.บุศราศิริ ธนะ

อ.อัคนีวุธ ชะบางบอน

5

 

Crustal transformation of Thailand due to the March 28 th , 2005 Earthquake as detected by GPS measurements

 

น.ส. นันทนัช เหล่านิยมไทย

 

อาจารย์ อัคนีวุธ ชะบางบอน

 

Dr. Chalermchon Satirapod

 

อ.บุศราศิริ ธนะ

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง

6

 

Depositional environment of Lanta field (G4/43) using seismic interpretation and log correlation.

 

น.ส. นันทพร จ๋วงพานิช

 

อ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

 

Khun Korakot Surarat

Khun Ouraiwan Sapsomboon

ผศ. มนตรี ชูวงษ์

Dr. Yoshio SATO

7

 

Groundwater vulnerability in Amphoe Bangrakam,Changwat Phitsanulok.

 

นาย นำโชค เซี่ยงเห็น

 

ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

 

อาจารย์ อรนุช หล่อเพ็ญศรี

 

อ.มาละตี ทัยคุปต์

รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

8

 

Petrography of some reservoir rocks from a core in the Gulf of Thailand

 

น.ส. เบญจวรรณ วรกุลอมรรัตน์

 

รศ.ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์

 

น.ส. จุฑาทิพย์ บุษสาย

 

Dr. Yoshio SATO

ผศ.ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์

9

 

Heat treatment of green sapphire from Attapeu area,southern Lao P.D.R.

 

น.ส. ปวีณา กิจบุตรวัฒน์

 

รศ.ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์

 

-

 

ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์

10

 

Distribution of benthic foraminifers in the 2004 tsunami sediment from Changwat Ranong,Phang-nga,and Phuket, Thailand.

 

น.ส. ณัฐสินี เตชพฤทธินันท์

 

ผศ.ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์

 

ผศ. มนตรี ชูวงษ์

 

อ.ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

 

11

 

Sedimentary structures of the 26 December 2004 tsunami deposits from Lamson National Park, Changwat Ranong .

 

น.ส.แพรวพรรณ ว่องก๊ก

 

ผศ.ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์

 

ผศ. มนตรี ชูวงษ์

 

อ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

 

12

 

Depositional environment of the Pladaeng field using 3D seismic data.

 

น.ส. ภัชชา อมรพันธางค์

 

อ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

 

Mr. George Livesay

 

Dr. Yoshio SATO

อาจารย์ อัคนีวุธ ชะบางบอน

13

 

Petrography and geochemistry of igneous rock at Amphoe Tha Takiap, Changwat Chachoengsao

 

น.ส. มัณฑนา วิงวอน

 

ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์

 

Dr. Yoshio SATO

 

อ.ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

 

14

 

Geology and geochemistry of dykes on C-H pit at Akara Gold Mine, Changwat Pichit.

 

น.ส. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล

 

รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ

 

นายวีระศักดิ์ ลันวงษา

อาจารย์ มาละตี ทัยคุปต์

ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์

 

15

 

Preliminary investigation for Paleotsunami deposit at Ko Kho Khao, Amphoe Takuapa, Changwat Phang-Nga .

 

น.ส. วนัฐ์ภรณ์ จิตตนูนท์

 

อาจารย์ ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

 

ผศ.มนตรี ชูวงษ์

 

ผศ.ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์

 

16

 

Petrography of some reservoir rocks from a core* in the Gulf of Thailand.

 

นายวิโรจน์ ธีระธนานนท์

 

รศ.ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์

 

-

 

Dr. Yoshio SATO

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง

17

 

Petrochemistry of volcanic rocks at Khao Champa area, Chulalongkorn University Land Development Project, Amphoe Kaeng Khoi, Changwat Saraburi.

น.ส.ศศิกานต์ จันทร์ปลูก

 

อ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

 

ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์

 

18

 

Petrograyphy and geochemistry of granites at Ban Thung Chedi, Amphoe Suan Phung, Changwat Ratchaburi.

 

น.ส. ศิริลักษณ์ หล่อชื่นวงศ์

 

ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์

 

-

 

อาจารย์ มาละตี ทัยคุปต์

Dr. Yoshio SATO

19

 

Thermal enhancement and characteristics of sapphires from Wellawaya, Sri Lanka

 

น.ส. สมพร ทิพย์ประเสริฐ

 

ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

 

รศ.ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์

 

รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

 

20

 

Influence of clay smear on fault plane on the potential sealing of hydrocarbon in the Sirikit west field, Phitsanulok basin,Thailand.

 

น.ส.สาวลี ต๋าคำธรรม

 

รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ

 

Suzanah Carmer

 

รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

อาจารย์ ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

21

 

Seismic hazard investigation at Srinakarin Dam, Changwat Kanchanaburi, western Thailand.

 

นายสุรพันธ์ พิมพ์ทอง

 

รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ

 

-

 

รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

อ.บุศราศิริ ธนะ

22

 

Structural restoration from seismic and geologic sections in the PTTEP, Saveh Block, Iran.

 

น.ส. คุณามัย รุ่งสาย

 

รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ

 

Dr. Christopher K. Morley

 

อาจารย์ อัคนีวุธ ชะบางบอน

อ.บุศราศิริ ธนะ

23

 

Petrochemistry of volcanic rocks related to Permian limestone in Amphoe Soi Dao, Changwat Chanthaburi

 

นายอนุชาติ ห่านวิไล

 

ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

 

อ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

 

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง

24

 

Geochemistry of source rocks from Arthit Area in the North Malay Basin, Gulf of Thailand.

 

น.ส. พันโสม สุขศิริสัมพันธ์

 

อ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

 

-

 

รศ.ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์

อาจารย์ มาละตี ทัยคุปต์