Category: ความร่วมมือ

S__6971455

ธรณีจุฬาฯ และ ธรณีวิทยา ไฟร์บวร์ก ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

วันที่ 1-8 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 8 คน ได้จัดกิจกรรมการออกภาคสนาม ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยไฟร์บวร์กจำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Mineral01

ภาควิชาธรณีวิทยารับมอบ Chula Smart Lens

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ มอบชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน จำนวน 50 ชุด แก่ภาควิชาธรณีวิทยา โดยหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์

GeoCU-seminar2015-d (2)

อาจารย์ธรณีจุฬาฯ สำรวจทวีปแอนตาร์ติกา

อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางสำรวจทวีปแอนตาร์กติกา ร่วมกับโครงการ CHINARE 33 สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิจัย Great Wall สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปแอนตาร์กติก

IMG_1094

คณาจารย์และนิสิตร่วมงานประชุม TNI2016 เชียงใหม่

วันที่ 14-15 พ.ย 2559 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 3rd International Conference on Tectonics of Northwestern Indochina (TNI2016)

S__6971454

International Geological Excursion 2016

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคน 2559 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสึคุบะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ลักษณะธรณีวิทยาของประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตธรณีวิทยาของทั้งสองสถาบัน

DSC_0458

นิสิตธรณี จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยาที่ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 23-29 มีนาคม 2558 นิสิตชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย นายวัชรพล สียางนอก นายชิตชน ชิตพยัคฆ์ และ นางสาวอิสราภรณ์ เศรษฐ์ธนันท์  ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยาที่เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย (International Geomapping Competition 2015) และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมกับเงินรางวัล 10,000,000 รูเปีย

IMG_1029

Geological investigation in Ko Si Chang

On 19 March 2015, staff and students from the Department of Geology, Chulalongkorn University run a one-day field trip in Ko Si Chang, Chon Buri, for the Science Exploration and Expedition (SEE) program. “SEE Thailand with CU” is...

Photo 24-02-2015 09 16 43

กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างกับธรณีวิทยา จุฬาฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาธรณีวิทยา จัดกิจกรรม “เรียนรู้โลกกว้างกับธรณีวิทยา จุฬาฯ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมวิจัย (ดร.อัคนีวุธ ชะบางบอน , Dr.Minna Välirantad และ Mr. Kweku Afrifa Yamoah) ใช้เรือยางในการเก็บตัวอย่างดินตะกอนจากหนองปะโค  ถ่ายภาพโดย ดร.สกลวรรณ ชาวไชย ปี พ.ศ. 2554

นักวิจัยพบหลักฐานความแปรปรวนของลมมรสุมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในอดีต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศทั่วโลก นักวิชาการกำลังให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Thailand-5-2

[Seminar] Lakes and wetlands tell an important story

This Friday, 6th February, 2015, Prof. Barbara Wohlfarth (a professor in Quaternary Geology from the Department of Geological Sciences, Stockholm University, Sweden) will present a talk titled “Lakes and wetlands tell an important story“....