เครื่องมือวิเคราะห์

ชื่อเครื่องมือ  Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) ยี่ห้อ JEOL  model JXA 8100

ชื่อเครื่องมือ Electron Probe Micro Analyzer (EPMA)
ยี่ห้อ JEOL model JXA 8100

ชื่อเครื่องมือ  X-Ray Diffractrometer (XRD) ยี่ห้อ BRUKER  model D8 Advance

ชื่อเครื่องมือ X-Ray Diffractrometer (XRD)
ยี่ห้อ BRUKER model D8 Advance

ชื่อเครื่องมือ  X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) ยี่ห้อ BRUKER  model S4 Pioneer [wavelength dispersive (WDXRF) ]

ชื่อเครื่องมือ X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF)
ยี่ห้อ BRUKER model S4 Pioneer [wavelength dispersive (WDXRF) ]

ชื่อเครื่องมือ  Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ยี่ห้อ Perkin Elmer  model AAnalyst 200

ชื่อเครื่องมือ Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
ยี่ห้อ Perkin Elmer model AAnalyst 200

ชื่อเครื่องมือ High Temperature Furnace       ยี่ห้อ Linn model HT 1800 Vac

ชื่อเครื่องมือ High Temperature Furnace
ยี่ห้อ Linn model HT 1800 Vac


การเตรียมตัวอย่าง

1. การบดตัวอย่าง

เครื่องย่อยตัวอย่าง Jaw Crusher ยี่ห้อ Fritsch GmbH

เครื่องย่อยตัวอย่าง Jaw Crusher ยี่ห้อ Fritsch GmbH

เครื่องบดตัวอย่าง Vibratory Disc Mill ยี่ห้อ Retsch

เครื่องบดตัวอย่าง Vibratory Disc Mill ยี่ห้อ Retsch

เครื่องอัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Herzog

เครื่องอัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Herzog


 

2. การเตรียมแผ่นหินบาง (thin section)

เครื่องตัดหิน

เครื่องตัดหิน

เครื่องขัดหินหยาบ

เครื่องขัดหินหยาบ

เครื่องขัดหินละเอียด

เครื่องขัดหินละเอียด

เครื่อง Slab

เครื่อง Slab


 

3. การเตรียม Polished section

เครื่อง Grinding-polishing

เครื่อง Grinding-polishing

เครื่องขัด 1 และ 3 ไมครอน

เครื่องขัด 1 และ 3 ไมครอน