|

TESO คืออะไร?

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Earth Science Olympiad) เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการเข้าอบรมจากศูนย์ฯ สอวน.ในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Earth Science Olympiad)

การแข่งขันครั้งที่ผ่านมา TESO2021

TESO2022

ปีนี้ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยศูนย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ณ ประเทศอิตาลี

อัพเดทการแข่งขัน IESO2022

ศูนย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนด้านธรณีวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็น ภาควิชาธรณีวิทยา ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2502

รายงานการจัดการแข่งขัน
Day 1
28 พ.ค. 2022
Day 2
29 พ.ค. 2022
Day 3
30 พ.ค. 2022
Day 4
31 พ.ค. 2022
Day 5
01 มิ.ย. 2022

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด

ผู้ร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พิธีเปิดการแข่งขัน

พิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านการสำรวจทางธรณีวิทยา

[สำหรับนักเรียน] กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านการสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบข้อเขียน (เช้า)

นักเรียนผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบข้อเขียน (บ่าย)

นักเรียนผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบปฏิบัติ (เช้า)

นักเรียนผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบปฏิบัติ (บ่าย)

นักเรียนผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมทัศนศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร์โลก

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง Line Official Account ของ TESO2022 (@356oirhb)

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์โลก

13:00 - 15:00 เตรียมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์โลก

งานเลี้ยงอำลา

รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงอำลา

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีปิด

ผู้ร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พิธีปิดการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล ถ่ายภาพรวม และมอบธงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ให้แก่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

สถานที่จัดงานและที่พัก

โรงแรมมณเทียรสุรวงศ์

ที่พักกรรมการออกข้อสอบและหัวหน้าทีม
เว็บไซต์

โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

ที่พักกรรมการดำเนินงานและนักเรียน
เว็บไซต์

ประมวลภาพกิจกรรม