2307364 Remot Sensing Geol Lab

2307364 Remot Sensing Geol Lab

ปฏิบัติการโทรสัมผัสทางธรณีวิทยา REMOTE SENSING GEOLOGY LABORATORY

หน่วยกิต 1 (0-3-0)

เงื่อนไขรายวิชา CONCUR 2307363

ภาพข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งปัจจัยในการแปลภาพข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งการแปลภาพข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งทางธรณีวิทยาในพื้นที่สะสมตะกอนควอเทอร์นารีพื้นที่รองรับด้วยหินอัคนีหินชั้นหินที่มีสมบัติการละลาย และโครงสร้างทางธรณีวิทยา

Remote sensing imageries, factors used for visual interpretation; geological interpretation on area of Quaternary deposits, non-stratified rocks, stratified rocks, soluble rocks and geological structures

กำหนดการกิจกรรม

วันพฤหัสบดี
-
ห้อง 421