ปฏิทินการบรรยายพิเศษ และงานสัมมนาของนิสิต สาขาธรณีวิทยา และสาขาโลกศาสตร์


กิจกรรมที่ผ่านมาการบรรยายพิเศษหัวข้อ

“NEW GEN EXPLORER” มุมมองและประสบการณ์ กับนักสำรวจรุ่นใหม่

โดย ภูวินท์ สามเพชรเจริญ นักธรณีวิทยา บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด ประเทศไทย, SCG
วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


“Unconventional Petroleum Reservoirs: An Overview”

โดย K. A. R. Ghori Acting Manager Energy Geoscience/Senior Geologist, Geological Survey of Western Australia, Department of Mines and Petroleum, Western Australia
วันพุธที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


“การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับอัญมณีวิทยาและแร่วิทยา”

โดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


“จากดินสู่ฟ้า.. จากนักธรณีวิทยาสู่กัปตันการบิน…”

โดย กัปตันโสภณ พิฆเนศวร รองผู้อำนวยการใหญ่-ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงองค์กร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


“60 Years of Fang Oilfield ก้าวต่อไปของแหล่งน้ำมันฝางการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด”

โดย ร้อยโท หัฏฐะพงศ์ อยู่สุข นักวิศวกรปิโตรเลียม กองสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


New Age of Investigation

โดย ดร.โรธนา ลดาชาติ จาก บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


เหมืองแร่ : บอกเล่าประสบการณ์ 48 ปี

โดย คุณวิทยา พรรณสมัย นักธรณีวิทยารุ่น 09
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม


Journey of the paleontologist

โดย ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ นักบรรพชีวินวิทยา
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง 333 ตึกธรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม 

2015-tiva-poster


บรรยายพิเศษเรื่อง

“ชีวิตในตู้แช่…ยักษ์”

โดย พนมเทียน ทองสิทธิ์
นักธรณีวิทยา

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี


บรรยายพิเศษเรื่อง

Application of Sequence Stratigraphic Concept in Petroleum Business

โดย Mr. Tianpan Ampaiwan
Mubadala Petroleum

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 – 17.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี


บรรยายพิเศษเรื่อง

Resource potential of rare earth elements in Southeast Asia

โดย Dr. Kenzo Sanematsu
Geological Survey of Japan, AIST

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 – 17.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี

Ore deposits of rare earth elements (REE) are being explored in the world, however a few projects are likely start mining and production in the near future. This is due to decline of REE prices and difficulties in metallurgy. In Southeast Asia, two types of REE deposits potentially occur: placer and ion-adsorption type. In this talk, I will explain REE deposit types in the world briefly and focus on resource potential of REE in Southeast Asia including Thailand.


บรรยายพิเศษเรื่องPoster_seminar4

ญี่ปุ่น : the experience of a lifetime

เรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ University of Tsukuba และการท่องธรณีวิทยาในประเทศญี่ปุ่นอันสุดแสนประทับใจ จนต้องขอบอกต่อ!

โดย ไกร วิเศษณัฐ และ ปานระวี พรหมวิจิต

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี


บรรยายพิเศษเรื่อง

Ore deposit research in Indochina region & application of my knowledge in Myanmar

โดย Dr. Takayuki Manaka

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี


บรรยายพิเศษเรื่อง

Quaternary Sea Level Changes – a complex story

โดย Prof. Svante Björck
Professor in Quaternary Geology
Department of Geology, Lund University, Sweden

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี

อ่านบทคัดย่อ


บรรยายพิเศษเรื่อง

Lakes and wetlands tell an important story

โดย Prof. Barbara Wohlfarth
Professor in Quaternary Geology
Department of Geological Sciences, Stockholm University, Sweden

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 333 ตึกธรณี

อ่านบทคัดย่อ

[hr]