พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

บริการวิทยากรนำชมพิพิธภัณฑ์

กรุณาติดต่อนัดหมายก่อนเข้าชม

ที่ตั้ง

ตึกธรณีวิทยา ชั้นล่าง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑสถานนี้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับตึกธรณีวิทยา ซึ่งเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งของตึกไว้เพื่อการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับวัฎจักรของหินแร่ ซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ และจะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อแสดงผลงานวิจัย และการประยุกต์ใช้วิชาธรณีวิทยาด้วย

เนื้อหาที่จัดแสดง

จัดแสดงตัวอย่างและวัฏจักรของหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณี

geomuseum01 geomuseum02 geomuseum03 geomuseum05 geomuseum06

ภาพประกอบโดย  www.chula.ac.th