ประกาศ รายชื่อและห้องสอบ

เลขประจำตัวผู้สอบชื่อนามสกุลห้องสอบ
0051โสภณธนศรีสถิตย์Geo01
0052ณภณนามชวัดGeo01
0056พีรวัสเฉลิมพลประภาGeo01
0058จีซู ยุนคำวิลัยศักดิ์Geo01
0062คณิตินเลี่ยงโรคาพาธGeo01
0063สุทธวิชญ์พงศ์หล่อพิศิษฏ์Geo01
0064ฐานัจล์เทียนทรัพย์Geo01
0070คุณิตาเลี่ยงโรคาพาธGeo01
0074คุณานนต์ประสานศิลป์Geo01
0075สถิโชคพรประเสริฐมานิตGeo01
0081ณัฐชนนทั่งทองGeo01
0085จิราวุฒิไตรสมรัชต์Geo01
0087ธนัชจีระบุศย์Geo01
0090ภัทรกรนวลอินทร์Geo02
0091วศินแสงนิยมGeo02
0095สฤกไล้วิวัฒน์Geo02
0101พัทธมนจรัสฉิมพลีกุลGeo02
0104ณัฐชยพลคำอิ่มGeo02
0105พุฒิตาพุฒิโภคินGeo02
0107ดรัณยุคแผนGeo02
0108มนธีร์จิตศิริGeo02
0110วริทธิ์นันท์กิตติชัยกุลกิจGeo02
0111พิมพ์นภัสพัฒนปิยสุขGeo02
0113กนกพลยามาGeo02
0128ธีรวัฒน์ง่วนชูGeo02
0132อิทธิพัทธ์เเซ่ผ่งGeo02
0136อริญชัยบำรุงเมืองGeo03
0141ณัฐชนนธีระงามไพศาลGeo03
0143สิริกรงามดีGeo03
0145ธนทัตรัตนาสิทธิคุณGeo03
0149ธนกฤตภิญโญกุลGeo03
0154นันธิพรสวนเพลงGeo03
0156วงศ์วรัณอุปวงษ์Geo03
0159ณัฐปคัลภ์สมบูรณ์Geo03
0160ชวินชายวงศ์Geo03
0162จิณณวัตรปานกำเนิดGeo03
0163ณัชชาพันธ์โรจน์Geo03
0165ธนัทวชิระนภศูลGeo03
0168อาคิรารัตนาธารGeo03
0169ภาณุมาศโชติจิระเดชาGeo04
0172พีรดารัฐอนันต์พินิจGeo04
0173อจนะอินทจารGeo04
0178บุณยวีร์หริกุลGeo04
0179ฮิโรคิยามาอุจิGeo04
0180จิรวัชรเจนประเสริฐGeo04
0181ภคนันท์ทัศนาภิรมย์Geo04
0185รชกรแก้วกัญญาGeo04
0186ชณิสราเลอมานกุลGeo04
0187ปวีณาฉิมวรรณGeo04
0197สุกฤษฎิ์นันทสกุลวิโรจน์Geo04
0199วรโชติปิ่นเพชรGeo04