ห้องสมุดภาควิชาธรณีวิทยา

ที่ตั้ง

ตึกธรณีวิทยา ชั้นล่าง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

วัน – เวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 

geology-library