ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  • กรุงเทพมหานคร 10330
  • โทรศัพท์: +662-218-5442 ถึง 3
  • โทรสาร: +662-218-5464
  • อีเมล: admgeocu@gmail.com

การเดินทาง (ถนนพญาไท)

  • MRT สถานี สามย่าน ทางออกหมายเลข 2
  • BTS สถานี สยาม ทางออกหมายเลข ทางออกหมายเลข 2
  • BTS สถานี สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกหมายเลข 4
  • รถเมล์ สาย 25 29 34 36 40ร 47 50 93 141 163ร 172ร 187 501 529ร

Google Map