Tagged: รอยเลื่อนมีพลัง

รอยเลื่อนนอกสายตา

รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร สารคดี ฉบับที 353 กรกฎาคม 2557 – 6.3 ริกเตอร์ ธรณีไทยสะเทือน

ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย

รอยเลื่อน คือรอยแตกในหินที่แสดงการเลื่อน สามารถพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ขนาดของรอยเลื่อนมีตั้งแต่ระดับเซนติเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร

แผ่นดินไหวแม่ลาว 6.3

เมื่อเวลา 18.08 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่ระดับความลึก 7 กิโลเมตร บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือรวมทั้งผู้ที่อาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพฯ