Tagged: รอยเลื่อน

10 ปี การศึกษาสึนามิในประเทศไทย – BOXING DAY TSUNAMI 10 YEARS LATER

อ.ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่จัดได้ว่าเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนใน 14 ประเทศ และยังความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล

บรรยายแผ่นดินไหว ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย อะไรที่เรารู้และอะไรที่เรายังไม่รู้” ให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

รอยเลื่อนนอกสายตา

รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร สารคดี ฉบับที 353 กรกฎาคม 2557 – 6.3 ริกเตอร์ ธรณีไทยสะเทือน

ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย

รอยเลื่อน คือรอยแตกในหินที่แสดงการเลื่อน สามารถพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ขนาดของรอยเลื่อนมีตั้งแต่ระดับเซนติเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร