บรรยายแผ่นดินไหว ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย อะไรที่เรารู้และอะไรที่เรายังไม่รู้” ให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

การบรรยายครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย วิชาการธรณีไทย GeoThai.net กรมทรัพยากรธรณี บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

2014PCCCR-earthquake01

2014PCCCR-earthquake04

อนุเคราะห์ภาพโดย ชิติพัทธิ์ เที่ยงมงคลชัย

2014PCCCR-earthquake02

อนุเคราะห์ภาพโดย ชิติพัทธิ์ เที่ยงมงคลชัย

2014PCCCR-earthquake03

อนุเคราะห์ภาพโดย ชิติพัทธิ์ เที่ยงมงคลชัย