พิธีลงนามความร่วมมือกับปตท.สผ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกการขยายระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร จามจุรี 4

DSC_0055