ทุน MOECO’s Scholarship Ceremony

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วม พิธีลงนามการให้ทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony ณ ห้องประชุม 217 ตึกเคมี 2

DSC_0220