สึนามิ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาสึนามิ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลกระทบทางธรณีวิทยาและกายภาพจากสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547

จัดทำโดย Chulalongkorn Tsunami Research Team

Download PDF File


Earthquake and Tsunami Mitigations and Tsunami Warning System

จัดทำโดยปัญญา อาจารย์ ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

Download PDF File

ปัจจัยทางกายภาพบนฝั่งที่ควบคุมความรุนแรงของสินามิ

จัดทำโดย Chulalongkorn Tsunami Research Team

Download PDF File

การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพในทะเลที่ควบคุมความรุนแรงของสินามิ

จัดทำโดย Chulalongkorn Tsunami Research Team

Download PDF File

ตะกอนสึนามิบ้านบางเนียง จังหวัดพังงา

จัดทำโดย Chulalongkorn Tsunami Research Team

Download PDF File

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548

จัดทำโดย Chulalongkorn Tsunami Research Team

Download PDF File

การวิเคราะห์ทิศทางสึนามิ (Analysis of tsunami direction)

จัดทำโดย Chulalongkorn Tsunami Research Team

Download PDF File