หินแร่

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแร่และหิน โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

แร่

จัดทำโดย อ.มนตรี ชูวงษ์

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย กรมทรัยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

Download PDF File

แร่

จัดทำโดย อ.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

Download PDF File

หินอัคนี หินแปร หินตะกอน

จัดทำโดย อ.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

Download PDF File