พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตธรณีวิทยา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาและนิสิตทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู และพิธีปฐมนิเทศนิสิตธรณีวิทยา ประจำปี 2557 ณ ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DPP_12362-SMILE

DPP_12316