สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี พังงา-ระนอง

วันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 2557 ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในเขต จ.พังงา และจ.ระนอง

การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสัก-ลำรู่ จ.พังงา

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสัก-ลำรู่ จ.พังงา

บันทึกภาพรอยเท้ามหัศจรรย์ ซึ่งเป็นเศษหิน (สีเข้ม) ที่แทรกปนอยู่ในเนื้อหินแกรนิต (สีจาง) รูปร่างคล้ายรอยเท้ามนุษย์

บันทึกภาพรอยเท้ามหัศจรรย์ ซึ่งเป็นเศษหิน (สีเข้ม) ที่แทรกปนอยู่ในเนื้อหินแกรนิต (สีจาง) รูปร่างคล้ายรอยเท้ามนุษย์

แหลมปะการัง จ.พังงา พื้นที่ประสบภัยสึนามิ 2547

แหลมปะการัง จ.พังงา พื้นที่ประสบภัยสึนามิ 2547

บ่อน้ำแร่ร้อน รักษะวาริน จ.ระนอง

บ่อน้ำพุร้อน รักษะวาริน จ.ระนอง

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว บ่อน้ำแร่ รักษะวาริน จ.ระนอง

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ บ่อน้ำแร่ รักษะวาริน จ.ระนอง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง