โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักเรียนและครู จำนวน 50 คน จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หินแร่ และห้องปฏิบัติการกำหนดอายุทางกัมมันตรังสีธรณีวิทยาและโบราณคดี 

DSC_0281

DSC_0260

DSC_0270

DSC_0275

DSC_0310