ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 31 มกราคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “วิทยาฯคืนเหย้า พี่เก่าพบน้อง’58” ณ บริเวณหน้าตึกฟิสิกส์ 1 โดยมีการประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2557 ใหักับศิษย์เก่าจากภาควิชาธรณีวิทยา 2 ท่านได้แก่

  1. ดร.เฉลิมเกียรติ ทองเถาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2. คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

และสำหรับนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2558 ได้แก่ รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศศิน (ซ้าย) ดร.เฉลิมเกียรติ (กลาง) รศ.ดร.ปัญญา (ขวา)

คุณศศิน (ซ้าย) ดร.เฉลิมเกียรติ (กลาง) รศ.ดร.ปัญญา (ขวา)

30979

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ร่วมแสดงความยินดี

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ร่วมแสดงความยินดี