ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาฯ

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมค่าย 2 และคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันระดับประเทศเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สอบ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อดูประกาศในรูปแบบ PDF

หมายเหตุ ผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด