ประกาศ การสอบ IESO ครั้งที่ 15 ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 การสอบจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ในวัน เสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-12:00 น.


เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวผู้สอบจากอีเมลที่ผู้สอบได้รับเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564
 2. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายชัดเจน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้

 • เครื่องที่ 1 สำหรับใช้ทำข้อสอบ (แท็ปแล็ต ไอแพด หรือคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • เครื่องที่ 2 แบบมีกล้อง สำหรับใช้เปิดแอพลิเคชัน Zoom (สมาร์ทโฟน แท็ปแล็ต ไอแพด หรือคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง)

กำหนดการสอบ

9:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวในแอพลิเคชัน Zoom ตามห้องสอบที่ประกาศ
9:30 น. เริ่มทำการสอบในโปรแกรม Exam Plus
12:00 น. หมดเวลาสอบ

ในระหว่างสอบหากมีข้อสงสัยหรือปัญหา ติดต่อ ผศ.ดร. ปิยพงษ์ เชนร้ายโทร 083-0660701


กำหนดการประชุมชี้แจงและซักซ้อมการสอบออนไลน์

ทางศูนย์ฯ จะมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการสอบและซักซ้อมการสอบในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชัน Zoom จำนวน 2 รอบ (แนะนำให้เข้าฟังอย่างน้อย 1 รอบ) 

 • รอบที่ 1 วัน พุธ ที่ 11  สิงหาคม 2564 เวลา 17:00-18:00 น. 
  ลิงก์ประชุม https://chula.zoom.us/s/91720764965
  Zoom Meeting ID : 917 2076 4965 Password : 123456
 • รอบที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 12  สิงหาคม 2564 เวลา 17:00-18:00 น.
  ลิงก์ประชุม https://chula.zoom.us/s/93961621719
  Zoom Meeting ID : 939 6162 1719 Password : 123456

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอพลิเคชัน Zoom มาก่อน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน Zoom [ดาวน์โหลด] หรือกดลิงก์ประชุมด้านบน
 2. กดเข้าร่วมประชุม* แล้วกรอก Meeting ID กับ Password ของรอบที่เข้าฟัง
 3. ตั้งชื่อเป็นเลขประจำตัวผู้สอบ ต่อด้วยชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย
  *โปรดเข้าร่วมประชุมก่อน 15 นาที