หมวดหมู่: งานวิจัย

นักวิจัยพบหลักฐานความแปรปรวนของลมมรสุมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในอดีต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ...