Tagged: MOECO

นิสิตธรณี จุฬา รับทุนการศึกษาจากบริษัท MOECO

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัท Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (MOECO) ในพิธีการมอบทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony ให้กับ นายณัฐพัชร คารวะ (นิสิตชั้นปีที่ 2) น.ส.ชุติมณฑน์ พร้อมสุข (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ น.ส.นิสา สุขขี (นิสิตชั้นปีที่ 4) ณ ห้องประชุมชั้น 1...

ทุน MOECO’s Scholarship Ceremony

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วม พิธีลงนามการให้ทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony