นิสิตธรณี จุฬา รับทุนการศึกษาจากบริษัท MOECO

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัท Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (MOECO) ในพิธีการมอบทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony ให้กับ นายณัฐพัชร คารวะ (นิสิตชั้นปีที่ 2) น.ส.ชุติมณฑน์ พร้อมสุข (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ น.ส.นิสา สุขขี (นิสิตชั้นปีที่ 4) ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกธรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามการให้ทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony 2014

IMG_4739

IMG_4736