การบรรยายพิเศษโดย Professor Yasuhito OSANAI จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาธรณีวิทยาจัดการบรรยายพิเศษโดย Professor Yasuhito OSANAI จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 333 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 15:30-18:00 น.

การบรรยายแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการอธิบายเรื่องทฤษฎีการเกิด metamorphism ซึ่งมีทั้งแบบ progressive, prograde และ retrograde และสามารถใช้ metamorphic mineral assemblage อะไรบ้าง เป็นตัวบ่งบอกความเป็น prograde และ retrograde หรือ progressive โดยศึกษาข้อมูลของ Antarctica และ Khontum Massif ในประเทศเวียดนาม ส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายการเกิด metamorphism กับ tectonic setting ของ SE Asia ส่วนใหญ่ข้อมูลจากการหาอายุออกมาในช่วง Permo-Triassic จากข้อมูลของ metamorphism facies และอายุ ทำให้ได้ tectonic setting เป็นแบบ subduction ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิด high-grade metamorphism โดยเฉพาะระหว่าง South China กับ Indochina blocks และระหว่าง Indochina กับ Shan Thai (Sibumasu) blocks

นอกจากนี้การศึกษาข้อมูล metamorphism, geochemistry และการหาอายุ (U-Pb-Zircon) บริเวณ Khontum Massif พบว่า Khontum Massif เกิดจาก subduction ในยุค Permo-Triassic ไม่ใช่การเกิด Khontum Massif ในยุค Precambrian ตามที่เคยเชื่อกัน

13356

Professor Yasuhito OSANAI (คนที่ 3 จากทางซ้าย)

IMG_5833

IMG_5840

IMG_5839

IMG_5837

IMG_5835

IMG_5834