แผ่นดินไหวแม่ลาว 6.3

เมื่อเวลา 18.08 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่ระดับความลึก 7 กิโลเมตร บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือรวมทั้งผู้ที่อาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพฯ และมีความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตร จากศูนย์กลางแผ่นดินไหว

  • แผ่นดินไหวตาม ไม่น้อยกว่า 800 ครั้ง ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวตาม กระจายตัวในเขต อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว อ.พาน และอ.เมือง จ.เชียงราย
  • สันนิษฐานว่าเกิดจากการขยับตัวของรอยเลื่อนย่อยในกลุ่ม รอยเลื่อนพะเยา ซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลังเคลื่อนตัวตามแนวระดับ
  • รอยเลื่อนที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะการเลื่อนไปทางซ้าย ส่วนรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้มีลักษณะการเลื่อนไปทางขวา
  • การขยับตัวของรอยเลื่อนมีพลังทางตอนเหนือของประเทศไทยเป็นผลจากแรงดันภายในเปลือกโลกที่ถูกถ่ายทอดมาจากการชนกัน
  • ของแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย

 

Geo_PayaoFault