กิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ 2557

วันที่ 5 – 7 กันยายน 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จ.ระยอง โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามเบื้องต้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่จัดกิจกรรมIMG_8793

IMG_8437

IMG_8550

DSC_0018