พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

วันที่ 11 ส.ค. 2559 นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559