รร.อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา

วันที่ 21 มี.ค. 60 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนักเรียนชั้นม.2 จำนวน 38 คน ได้เข้าชมการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชา Geomorpholoy และวิชา Seismic interpretation จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพร้อมกับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับสึนามิเมื่อปี 2547