ประกาศ เรื่อง ที่พักในการการจัดอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการจัดอบรมค่าย 1 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ทาง สพฐ. มีการจัดที่พักให้กับผู้เข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) เลขที่ 488/800 โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 จึงขอให้ผู้เข้าค่ายค่าย 1 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพักที่สถานที่ดังกล่าว และติดตามประกาศต่าง ๆ เพิ่มเติมทาง www.geo.sc.chula.ac.th 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563