ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 2 และการจัดอบรมค่าย 2 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สอบ ดังแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้จะมีการดำเนินการจัดอบรมค่าย 2 ตั้งแต่วันที่ 5-13 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน ณ ตึกธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในภาคสนามโดยทาง สพฐ. มีการจัดที่พักให้กับผู้เข้าค่าย 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) เลขที่ 488/800 โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์คลองมหานาค ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่คืนวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จึงขอให้ผู้เข้าค่าย 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันสิทธ์ผ่าน QR code [หรือกดที่นี่] ด้านล่างประกาศนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้ติดตามประกาศต่าง ๆ เพิ่มเติมทาง www.geo.sc.chula.ac.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563