ประกาศเลื่อนการจัดอบรมค่าย 1 และค่าย 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (PDF)