ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 IESO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื่องจากสถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


[ดาวน์โหลด] ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 1 ศูนย์สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย