ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นี่