ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

[ดาวน์โหลด] ใบสมัครสอบศูนย์ สอวน. IESO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการรับสมัคร | เนื้อหาที่ใช้สอบ | สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก