ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 15

ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 15

อ่านรายละเอียดการส่งใบสมัครที่นี่