งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาธรณีวิทยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณราชการแล้วมาให้คำอวยพรและฝากข้อคิดแก่นิสิตธรณีวิทยาทุกชั้นปี นอกจากนี้แล้วยังมีการแนะนำอาจารย์ใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.อภิสิทธิ์ ซาลำ อ.ดร.สุเมธ พันธุวงค์ราช และ อ.ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ ช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการจับของขวัญสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย

IMG_4854

IMG_4799

IMG_4877