Tagged: ธรณีวิทยา

Geo_cartoon-cover

การ์ตูนวิทยาศาสตร์ “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”

เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้มีส่วนร่วมกับทีมงานวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ชุด “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”  ฉบับ ธรณีวิทยา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค เป็นบรรณาธิการและผู้อำนวยการแผนงาน

PhuWieng1-edit

ธรณีวิทยากายภาพ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับธรณีวิทยากายภาพ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย