การ์ตูนวิทยาศาสตร์ “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”

เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้มีส่วนร่วมกับทีมงานวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ชุด “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”  ฉบับ ธรณีวิทยา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค เป็นบรรณาธิการและผู้อำนวยการแผนงาน

และมี ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์  ชุด “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”  ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีทั้งหมด 8 เล่ม ประกอบด้วย  ฟิสิกส์ (1) ฟิสิกส์ (2) เคมี ชีวภาพ (1) ชีวภาพ (2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี และธรณีวิทยา

สำหรับเนื้อหาของ “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์” ฉบับ ธรณีวิทยา แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่

  • ตอนที่ 1 แผ่นดินไหว ภัยร้ายซ่อนเร้น
  • ตอนที่ 2 สึนามิ คลื่นยักษ์ที่หลับไหล
  • ตอนที่ 3 ฤทธิ์พิโรธภูเขาไฟ
  • ตอนที่ 4 ผจญภัยขุมทรัพย์ใต้พิภพ

 

Geo_cartoon-cover

 

[hr]

เนื้อหา