Tagged: สึนามิ

10 ปี การศึกษาสึนามิในประเทศไทย – BOXING DAY TSUNAMI 10 YEARS LATER

อ.ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่จัดได้ว่าเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนใน 14 ประเทศ และยังความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล

การ์ตูนวิทยาศาสตร์ “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”

เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้มีส่วนร่วมกับทีมงานวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ชุด “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”  ฉบับ ธรณีวิทยา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค เป็นบรรณาธิการและผู้อำนวยการแผนงาน

สึนามิ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาสึนามิ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย