Tagged: หนังสือ

ธรณีสัณฐานวิทยาพื้นฐาน Basic Geomorphology

ตําราเล่มนี้ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีช่ือว่า “ธรณีสัณฐานวิทยา” โดยได้แต่งและเรียบเรียงไว้ในปี พ.ศ. 2548

Soft Quake: งานเขียนด้านธรณีวิทยา ที่แอบนินทา “แผ่นดินไหว” แบบเบาๆ

โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หรือลูกศิษย์คนไหน ต้องการหนังสือเล่มนี้ไปไว้ที่ห้องสมุด ส่งที่อยู่โดยละเอียดมาทาง pailoplee.s@gmail.com ผู้เขียนยินดีมอบให้เพื่อการศึกษาครับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมองแต่เปลือกหนังสือ หรือพลิกดูแค่หัวเรื่องที่โปรยเอาไว้ในสารบัญ ผู้อ่านก็คงตงิดอยู่ในใจว่า ใช่แน่ !!! นี่มันก็แค่หนังสืออ่านเล่นแกล้มขนมหน้าจอทีวี อย่ากระนั้นเลย ก่อนที่ผู้อ่านจะควักสตางค์แลกหนังสือเล่มนี้แบบ “เข้าใจผิดคิดว่า…” ผู้เขียนคงต้องตีตรา แปะยี่ห้อเอาไว้ก่อน กันโดนด่าย้อนหลังว่าหลอกลวงผู้บริโภค

การ์ตูนวิทยาศาสตร์ “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”

เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้มีส่วนร่วมกับทีมงานวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ชุด “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”  ฉบับ ธรณีวิทยา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค เป็นบรรณาธิการและผู้อำนวยการแผนงาน