Tagged: ไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

วันที่ 11 ส.ค. 2559 นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตธรณีวิทยา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาและนิสิตทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู และพิธีปฐมนิเทศนิสิตธรณีวิทยา ประจำปี 2557 ณ ห้อง 333 ตึกธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย