Tagged: 2560

ภาควิชาธรณีวิทยารับมอบ Chula Smart Lens

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ มอบชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน จำนวน 50 ชุด แก่ภาควิชาธรณีวิทยา โดยหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อาจารย์ธรณีจุฬาฯ สำรวจทวีปแอนตาร์ติกา

อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางสำรวจทวีปแอนตาร์กติกา ร่วมกับโครงการ CHINARE 33 สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิจัย Great Wall สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปแอนตาร์กติก