การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Earth Science Olympiad) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามการแข่งขันได้ที่
http://www.geo.sc.chula.ac.th/TESO2022


TESO คืออะไร?

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Earth Science Olympiad) เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการเข้าอบรมจากศูนย์ฯ สอวน.ในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้งหมด 7 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Earth Science Olympiad)

ปีนี้ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยศูนย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ณ ประเทศอิตาลี


ผู้แทนนักเรียนจากศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันระดับชาติวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย