ประกาศ การจัดอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดอบรมค่าย 1 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 11 วัน ณ ตึกธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองในวันแรกของการเข้าค่าย และติดตามประกาศต่าง ๆ เพิ่มเติมทาง www.geo.sc.chula.ac.th 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563