นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1

เส้นทางศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตได้ฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การอ่านแผนที่ และการบรรยายลักษณะทางธรณีวิทยาในภาคสนาม นิสิตยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองพลอยและธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีด้วย