ไดโนเสาร์

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไดโนเสาร์สำหรับเด็ก

จัดทำโดย อาจารย์ มนตรี ชูวงศ์

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

Download PDF File